Monthly Archives: August 2015

You are browsing the site archives by month.

suntazi2015          Kristīgu vīru nometne Suntažos, kas norisinājās no 17. līdz 19. jūlijam, ir pagājusi. Iespaidi vēl tik dzīvi, ka vīri pārspriež redzēto un dzirdēto ar tādu pašu dedzību kā būdami nometnē, lai arī ikdiena diktē savu ritmu.  Tas, ka vīru kopā sanākšana bija Dieva svētīta, neviens nav jāpārliecina, bet vislabāk to katrs varēja just, būdams uz vietas.

Šogad vīri pulcējās jau ceturto gadu pēc kārtas un droši var teikt, ka tā tas būs arī turpmākos gadus, jo to svētīgo, dievišķo spēku, ko mēs katrs saņēmām kopīgo lūgšanu iespaidā, pazaudēt nav iespējams. Kā ierasts, nometne notika pļavā pie Mazās Juglas, Suntažu apkaimē. Šogad organizatori – Rīgas Kristus Karaļa draudzes Svētā Jāzepa lūgšanu grupas vīri – bija uzstādījuši jaunu krustu nometnes centrā. Neskatoties uz nepastāvīgajiem šīs vasaras laika apstākļiem, Dievs bija parūpējies, lai viņa bērniem netraucētu ne lietus, ne karsta saule.

Nometnes dienas kārtība bija gana piesātināta ar dažādām kristīgām aktivitātēm. Arī šogad viens no nometnes centrālajiem dalībniekiem bija Dons Tērbits, kura harizmātiskā personība nevienam nelika garlaikoties. D. Tērbita lekcijas lika padomāt par savu vīrieša lomu attiecībās ar Dievu, ģimenē, sabiedrībā. Paļāvība uz Dievu, lūk, kā cilvēkiem dažkārt pietrūkst! Dievs vēlas atgriezt savus pazudušos ļaudis! Dievs katrā no mums ir ielicis savu talantu! Grūtības palīdz kļūt tuvākiem Kristum! Dievs mūs visus mīl vienādi! Šīs un daudzas citas atziņas mēs paņēmām līdzi, lai tās vienmēr paturētu prātā un neaizmirstu savu mērķi – būt līdzīgam Kristum!

Pirmās dienas vakarā bija iespēja izsūdzēt grēkus kādam no trim priesteriem, kuri bija piekrituši apmeklēt nometni. Kad saule laidās uz rietēšanu, Dieva slavēšana ģitāras pavadījumā turpinājās pie ugunskura, jo vakarā tā bija vieta, kur sasildīties ne tikai fiziski, bet arī garīgi. Rīta agrumā drosmīgākie vīri devās veldzēties Mazās Juglas ūdeņos, un to varēja dzirdēt teltīs palikušie, jo rīta dzestrais ūdens izrādījās ļoti atspirdzinošs. Sestdienas rīts, lai arī miglains, izrādījās siltāks nekā iepriekšējas dienas vakars, un nometnes šefpavāra Alda visiem jau pazīstamā trauku šķindoņa aicināja uz brokastīm. Sestdienas pēcpusdienā sagaidījām īslaicīgu lietu, kas vakara Svētajai Misei lika noritēt lielajā teltī. Dievkalpojumu vadīja Rīgas Kristus Karaļa draudzes prāvests Marcins Vozņaks. Priesteris Marcins atrada laiku apmeklēt vīrus visas trīs dienas.

Varētu šķist, kas tad tāds sevišķs nometnē bija? Pirmkārt, jau vīru drosme atbraukt, lai satiktu tādus pašus uz Dievu paļāvīgus vīrus, kuru spēks ir ticībā. Otrkārt, mācīties un dalīties pieredzē par piedzīvoto un Dieva lomu katrā lietā un vietā. Treškārt, apjaust, ka vīros ir spēks, ja ticība un pazemība Dievam mūs nerimstoši pavada. Ceturtkārt, gūt pozitīvu lādiņu, pateicoties kopīgai lūgšanai un slavēšanai. Un visbeidzot, gūt patiesu prieku par izjusto ticības kopībā un Dieva mīlestībā!

Vīri, ja jūs vēlaties sajust Dieva spēku un varenumu sevī, brauciet katru gadu uz Suntažu kristīgu vīru nometni!

Armans Vēveris