Monthly Archives: November 2015

You are browsing the site archives by month.

Pagājušajā ceturtdienā, 19. novembrī notika pirmā vīru tikšanās Rīgas Vissvētākās Trīsvienības draudzē (A. Deglava iela 63a).  Aicinām arī jūs ik ceturtdienu plkst. 19:00 nākt ciemos!

Vairāk informācijas zvanot pa tālr. 26398968 grupas vadītājam Mārim Brokam.

Varat aplūkot arī sarakstu ar jau esošajām Vīru grupām.

ICCRS_P

Oktobra sākumā 500 dalībnieki no vairāk kā 35 valstīm ieradās Varšavā, lai piedalītos pirmajā Eiropas Katoļu harizmātiskās atjaunotnes konferencē kopš 2002. gada, ko organizēja Starptautiskās Katoļu harizmātiskās atjaunotnes organizācijas (ICCRS) Eiropas apakškomiteja. Sagatavošanas laikā mēs jutām, ka katoļu harizmātiskajai atjaunotnei mūsu kontinentā nepieciešams iedrošinājums – un patiesi šis pasākums bija iedvesma ikvienam dalībniekam.

          “Cilvēki sauc Eiropu par vāju un vecu dāmu, un bieži vien mēs tā arī jūtamies, arī katoļu harizmātiskās atjaunotnes iekšienē. Bet kas cilvēkiem, staigājot tuksnesī, nepieciešams visvairāk?” tā konferences atklāšanas sesijas laikā jautāja šī raksta autors Kristofs Hembergers. „Kad jūs esat tuksnesī, jūs nedrīkstat aizmirst, ka priekšā ir Apsolītā zeme! Es domāju, ir pienācis laiks atgūt mūsu Apsolīto zemi arī kā Katoļu harizmātiskajai atjaunotnei Eiropā. Ir pienācis laiks atkal koncentrēties uz Kungu, nevis uz mūsu problēmām un nabadzību. Ir pienācis laiks atkal dzīvot Svētā Gara spēkā!”

          ICCRS Doktrīnas komisijas vadītāja Merī Hīlī no Mičiganas, ASV, runāja par dzīvošanu Svētā Gara spēkā. Viņa teica: “Svētais Gars ir vienīgā atbilde uz problēmām šodien. Kungs mūs aicina dzīvot šajā žēlastības straumē. Mums apkārt ir tik daudz cilvēku, kas nepazīst Dievu, jauno evaņģelizāciju var veikt un izdzīvot tikai Svētā Gara spēkā.” M. Hīlī mudināja klātesošos neatstāt novārtā kristību Svētajā Garā un Svētā Gara dāvanas.

          Nākamajā dienā “Lūgšanu nama Augsburgā” dibinātājs Johanes Hartls no Vācijas runāja par situāciju Eiropā (bēgļi, situācija sabiedrībā, Baznīcā un katoļu harizmātiskajā atjaunotnē) un norādīja, ka kristiešiem vienmēr ir izvēle starp divām iespējām: pirmā („būt Dieva stiprinājumā”) vienmēr ir labāka par otro („būt bailēs”). Viņš jautāja: “Kas ir labāk: krīze Eiropā vai bailīgi kristieši? Bailes un raizes mūs noved verdzībā. Ir daudz labāk dzīvot brīvībā kā Kunga dēliem un meitām. Tikai tad mēs, skatoties uz šodienas problēmām, varam redzēt uzvaru, kuru Dāvids pieredzēja, satiekoties ar milzu Goliātu.” J. Hartls turpināja: “Pasaule mainās, bet nekļūdīsimies, mēģinot dzīvot komfortablu dzīvi, Evaņģēlijs vienmēr ir izaicinājums.”

          Savas uzrunas beigās J. Hartls minēja trīs jomas, kurās, pēc viņa domām, katoļu harizmātiskajai atjaunotnei vajadzētu koncentrēties nākamajos gados: skaidra, bibliska un praktiska mācība; iedrošinājums dzīvot dziļu lūgšanu dzīvi; drosmīga, uz dāvanām orientēta līderība.

          Nedēļas nogales pēcpusdienās notika semināri, kuros varēja padziļināti iepazīt konferences tēmas. Svētās Mises kopā ar dalībniekiem svinēja ICCRS draugi, bīskapi Broņislavs Dembovskis no Polijas un Kevins Makdonalds no ASV.

          Vakara sesijas vienmēr sākās ar nelielu “ieguldījumu no ārpuses”. Piektdien ar mums bija monsiņjors Migels Delgado no Pontifikālās laju padomes, kas atgādināja par katoļu harizmātiskās atjaunotnes patieso identitāti Baznīcā. Viņš minēja svarīgākos pāvesta Franciska izteikumus par katoļu harizmātisko atjaunotni, tās būtību un aicinājumiem. Sestdien pie mums bija pārstāvis no Pasaules Jauniešu dienu organizatoru biroja, kas aicināja visu valstu katoļu harizmātiskās atjaunotnes kustības sūtīt jauniešus uz Pasaules Jauniešu dienām Krakovā 2016. gadā. Abi vakari noslēdzās ar slavēšanu un pielūgsmi, kalpošanu un lūgšanām.

          Slavēšanu un pielūgsmi vadīja “Jacobs Ladder”, dzīvīga un aizrautīga jauniešu harizmātiskā grupa no Nīderlandes, kuri palīdzēja piedzīvot Kunga klātbūtni spēcīgā veidā.

          Konferences noslēgumā ICCRS prezidente Mišela Morana no Anglijas mudināja visus klātesošos iet un dzīvot Svētā Gara spēkā. “Protams, Eiropā mēs šodien piedzīvojam grūtus laikus. Bet mēs tikai varam mācīties no mūsu brāļiem un māsām citos kontinentos: kur ir vajāšanas, tur ticība pieaug. Jā, Eiropa ir vājš un dažkārt sarežģīts kontinents, bet Dievs nav aizmirsis Eiropu. Tie, kas tikai koncentrēsies uz savām problēmām, redzēs tikai savas problēmas.  Kas neskatās uz priekšu, tam pietrūkst redzējuma. Dievs vēlas, lai mēs dzīvotu Dieva dēlu un meitu brīvībā un Viņa Gara spēkā. Dosimies tagad mājās, stiprināti ar šo cerību, ko Viņš deva mums šo pēdējo dienu laikā!”

          Mēs esam saņēmuši daudz liecību – dalībnieki konferences laikā ir iedrošināti un svētīti  dažādos veidos.

Kristofs Hembergers, ICCRS Eiropas apakškomitejas priekšsēdētājs
Tulkoja Agris Želvis