DievaTeviskibaIzdevniecība „Dzīvības Straumes” latviešu valodā laidusi klajā Džona Eldredža grāmatu „Dieva tēvišķība”. Tās apakšvirsraksts nedaudz vairāk paskaidro grāmatas uzdevumu: „Kā iemācīties to, ko tavs tēvs tā arī nekad nevarēja tev iemācīt.” Grāmata ir domāta vīriešiem. Tieši tādā formā autors ir veidojis stāstījumu.

Ir tāda taka, kas ved uz patiesu vīrišķību, un to ir cirtuši vīri, kuri gājuši mums pa priekšu, dēliem sekojot tēvu pēdās paaudzi pēc paaudzes. Ceļā mēdz gadīties briesmas, pat katastrofas – tāpēc vēl jo vairāk mums ir iemests paļauties uz Tēva vadību, Tēva, kurš arī ir devies mums pa priekšu. Taču kā lai atrod ceļu uz vīrišķību laikmetā, kurā patiesi tēvi sastopami tik reti? Kā lai izvairās no briesmām? Džons Eldredžs sauc vīrus atpakaļ pie vienkāršas un mierinošas patiesības: Dievs ir mūsu Tēvs. Dzīves pārbaudījumos un uzvarās Dievs pakāpeniski iniciē zēnus un vīrus saskaņā ar vīrišķības posmiem: no Mīļotā Dēla līdz Kovbojam, no Kovboja līdz Karotājam un tālā līdz Mīlētājam, Ķēniņam un Prātniekam.

200 lapaspuses biezajā grāmatā katram no vīrišķības posmiem ir veltīta viena nodaļa. Tēmā autors ievada, izskaidrojot, kas raksturīgs vīrišķajam ceļojumam un ko nozīmē būt patiesa Tēva patiesam dēlam. Džons Eldredžs min daudzus piemērus no savas dzīves un attiecībām ar tēvu, kā arī pastorālajā kalpošanā sastapto vīriešu pieredzes. Tas ļauj identificēties ar stāstītajām situācijām un palīdz atklāt savas sāpes, ievainojumus, kā arī saņemt stiprinājumu paļāvībai uz Dievu, kas ir patiess Tēvs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation