Harizmātiksā slavēšanaŠajā pasākumā Svēto Misi celebrēs arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs.

Dārgie brāļi un māsas Kristū,
Es aicinu jūs visus kopā veikt nākamo soli ceļā uz mūsu harizmātiskās atjaunotnes Zelta jubileju, kas tiks atzīmēta 2017. gadā!

Vienosimies atkal kopīgā lūgšanā 2016. gada 18. februārī -  tā ir 49. gadadiena, kopš radusies katoļu harizmātiskā atjaunotne Djūkeinas pilsētā, Pensilvānijas štatā, ASV.

Jēzus mūs visus aicina – NĀCIET PIE MANIS!
Lūgsimies kopā par atdzimšanu!
Lūgsimies kopā par vienotību Kristus miesā!
Lūgsimies kopā par mieru!
Lūgsimies kopā par jaunu Svētā Gara izliešanos jaunajā paaudzē!

Vai jūs vēlaties būt par Jēzus apustuļiem?
Vai jums ir nepieciešams spēks no augšienes?
Vai jūs vēlaties iet un tikties ar pārdabisko?
Vai jūs vēlaties būt kā Jēzus un līdzināties Viņam?
“Nāciet pie manis” – Kungs aicina. Viņš dos mums spēku, lai izplatītu Evanģēlija labo vēsti līdz pasuales galam!

Kas? Jaunieši (14-35).
Kur? Kur vien jūs varat tikties un vienoties kopīgai lūgšanai, vismaz 2-3 no jums.
Kad? Vēlams 2016. gada 18. februārī. Ja šis datums nav piemērots, jūs variet tikties nedēļas nogalē pirms vai pēc šī datuma.
Kā? Kā Svētais Gars jūs vadīs. Tā var būt adorācija, pielūgsme, slavēšana, klusa lūgšana – vienkārši nāciet kopā mūsu Kunga klātbūtnē!

Lūdzu, organizējiet šo pasākumu vietējā līmenī. Centieties sapulcēties kopā draudzēs, lūgšanu grupās, kopienās, kalpošanas kustībās: vienotā lūgšanā ir vairāk spēka.

Jūs esat laipni aicināti nosūtīt e-pastu, attēlus vai jebkuru ziņu mūsu Facebook grupai:

https://www.facebook.com/youth.ccr

Cerot uz jūsu atsaucību pievienoties šai lūgšanai!

ICCRS jaunatnes komitejas vārdā, Eva Eberlein-Sido.

Pagājušajā ceturtdienā, 19. novembrī notika pirmā vīru tikšanās Rīgas Vissvētākās Trīsvienības draudzē (A. Deglava iela 63a).  Aicinām arī jūs ik ceturtdienu plkst. 19:00 nākt ciemos!

Vairāk informācijas zvanot pa tālr. 26398968 grupas vadītājam Mārim Brokam.

Varat aplūkot arī sarakstu ar jau esošajām Vīru grupām.

ICCRS_P

Oktobra sākumā 500 dalībnieki no vairāk kā 35 valstīm ieradās Varšavā, lai piedalītos pirmajā Eiropas Katoļu harizmātiskās atjaunotnes konferencē kopš 2002. gada, ko organizēja Starptautiskās Katoļu harizmātiskās atjaunotnes organizācijas (ICCRS) Eiropas apakškomiteja. Sagatavošanas laikā mēs jutām, ka katoļu harizmātiskajai atjaunotnei mūsu kontinentā nepieciešams iedrošinājums – un patiesi šis pasākums bija iedvesma ikvienam dalībniekam.

          “Cilvēki sauc Eiropu par vāju un vecu dāmu, un bieži vien mēs tā arī jūtamies, arī katoļu harizmātiskās atjaunotnes iekšienē. Bet kas cilvēkiem, staigājot tuksnesī, nepieciešams visvairāk?” tā konferences atklāšanas sesijas laikā jautāja šī raksta autors Kristofs Hembergers. „Kad jūs esat tuksnesī, jūs nedrīkstat aizmirst, ka priekšā ir Apsolītā zeme! Es domāju, ir pienācis laiks atgūt mūsu Apsolīto zemi arī kā Katoļu harizmātiskajai atjaunotnei Eiropā. Ir pienācis laiks atkal koncentrēties uz Kungu, nevis uz mūsu problēmām un nabadzību. Ir pienācis laiks atkal dzīvot Svētā Gara spēkā!”

          ICCRS Doktrīnas komisijas vadītāja Merī Hīlī no Mičiganas, ASV, runāja par dzīvošanu Svētā Gara spēkā. Viņa teica: “Svētais Gars ir vienīgā atbilde uz problēmām šodien. Kungs mūs aicina dzīvot šajā žēlastības straumē. Mums apkārt ir tik daudz cilvēku, kas nepazīst Dievu, jauno evaņģelizāciju var veikt un izdzīvot tikai Svētā Gara spēkā.” M. Hīlī mudināja klātesošos neatstāt novārtā kristību Svētajā Garā un Svētā Gara dāvanas.

          Nākamajā dienā “Lūgšanu nama Augsburgā” dibinātājs Johanes Hartls no Vācijas runāja par situāciju Eiropā (bēgļi, situācija sabiedrībā, Baznīcā un katoļu harizmātiskajā atjaunotnē) un norādīja, ka kristiešiem vienmēr ir izvēle starp divām iespējām: pirmā („būt Dieva stiprinājumā”) vienmēr ir labāka par otro („būt bailēs”). Viņš jautāja: “Kas ir labāk: krīze Eiropā vai bailīgi kristieši? Bailes un raizes mūs noved verdzībā. Ir daudz labāk dzīvot brīvībā kā Kunga dēliem un meitām. Tikai tad mēs, skatoties uz šodienas problēmām, varam redzēt uzvaru, kuru Dāvids pieredzēja, satiekoties ar milzu Goliātu.” J. Hartls turpināja: “Pasaule mainās, bet nekļūdīsimies, mēģinot dzīvot komfortablu dzīvi, Evaņģēlijs vienmēr ir izaicinājums.”

          Savas uzrunas beigās J. Hartls minēja trīs jomas, kurās, pēc viņa domām, katoļu harizmātiskajai atjaunotnei vajadzētu koncentrēties nākamajos gados: skaidra, bibliska un praktiska mācība; iedrošinājums dzīvot dziļu lūgšanu dzīvi; drosmīga, uz dāvanām orientēta līderība.

          Nedēļas nogales pēcpusdienās notika semināri, kuros varēja padziļināti iepazīt konferences tēmas. Svētās Mises kopā ar dalībniekiem svinēja ICCRS draugi, bīskapi Broņislavs Dembovskis no Polijas un Kevins Makdonalds no ASV.

          Vakara sesijas vienmēr sākās ar nelielu “ieguldījumu no ārpuses”. Piektdien ar mums bija monsiņjors Migels Delgado no Pontifikālās laju padomes, kas atgādināja par katoļu harizmātiskās atjaunotnes patieso identitāti Baznīcā. Viņš minēja svarīgākos pāvesta Franciska izteikumus par katoļu harizmātisko atjaunotni, tās būtību un aicinājumiem. Sestdien pie mums bija pārstāvis no Pasaules Jauniešu dienu organizatoru biroja, kas aicināja visu valstu katoļu harizmātiskās atjaunotnes kustības sūtīt jauniešus uz Pasaules Jauniešu dienām Krakovā 2016. gadā. Abi vakari noslēdzās ar slavēšanu un pielūgsmi, kalpošanu un lūgšanām.

          Slavēšanu un pielūgsmi vadīja “Jacobs Ladder”, dzīvīga un aizrautīga jauniešu harizmātiskā grupa no Nīderlandes, kuri palīdzēja piedzīvot Kunga klātbūtni spēcīgā veidā.

          Konferences noslēgumā ICCRS prezidente Mišela Morana no Anglijas mudināja visus klātesošos iet un dzīvot Svētā Gara spēkā. “Protams, Eiropā mēs šodien piedzīvojam grūtus laikus. Bet mēs tikai varam mācīties no mūsu brāļiem un māsām citos kontinentos: kur ir vajāšanas, tur ticība pieaug. Jā, Eiropa ir vājš un dažkārt sarežģīts kontinents, bet Dievs nav aizmirsis Eiropu. Tie, kas tikai koncentrēsies uz savām problēmām, redzēs tikai savas problēmas.  Kas neskatās uz priekšu, tam pietrūkst redzējuma. Dievs vēlas, lai mēs dzīvotu Dieva dēlu un meitu brīvībā un Viņa Gara spēkā. Dosimies tagad mājās, stiprināti ar šo cerību, ko Viņš deva mums šo pēdējo dienu laikā!”

          Mēs esam saņēmuši daudz liecību – dalībnieki konferences laikā ir iedrošināti un svētīti  dažādos veidos.

Kristofs Hembergers, ICCRS Eiropas apakškomitejas priekšsēdētājs
Tulkoja Agris Želvis

suntazi2015          Kristīgu vīru nometne Suntažos, kas norisinājās no 17. līdz 19. jūlijam, ir pagājusi. Iespaidi vēl tik dzīvi, ka vīri pārspriež redzēto un dzirdēto ar tādu pašu dedzību kā būdami nometnē, lai arī ikdiena diktē savu ritmu.  Tas, ka vīru kopā sanākšana bija Dieva svētīta, neviens nav jāpārliecina, bet vislabāk to katrs varēja just, būdams uz vietas.

Šogad vīri pulcējās jau ceturto gadu pēc kārtas un droši var teikt, ka tā tas būs arī turpmākos gadus, jo to svētīgo, dievišķo spēku, ko mēs katrs saņēmām kopīgo lūgšanu iespaidā, pazaudēt nav iespējams. Kā ierasts, nometne notika pļavā pie Mazās Juglas, Suntažu apkaimē. Šogad organizatori – Rīgas Kristus Karaļa draudzes Svētā Jāzepa lūgšanu grupas vīri – bija uzstādījuši jaunu krustu nometnes centrā. Neskatoties uz nepastāvīgajiem šīs vasaras laika apstākļiem, Dievs bija parūpējies, lai viņa bērniem netraucētu ne lietus, ne karsta saule.

Nometnes dienas kārtība bija gana piesātināta ar dažādām kristīgām aktivitātēm. Arī šogad viens no nometnes centrālajiem dalībniekiem bija Dons Tērbits, kura harizmātiskā personība nevienam nelika garlaikoties. D. Tērbita lekcijas lika padomāt par savu vīrieša lomu attiecībās ar Dievu, ģimenē, sabiedrībā. Paļāvība uz Dievu, lūk, kā cilvēkiem dažkārt pietrūkst! Dievs vēlas atgriezt savus pazudušos ļaudis! Dievs katrā no mums ir ielicis savu talantu! Grūtības palīdz kļūt tuvākiem Kristum! Dievs mūs visus mīl vienādi! Šīs un daudzas citas atziņas mēs paņēmām līdzi, lai tās vienmēr paturētu prātā un neaizmirstu savu mērķi – būt līdzīgam Kristum!

Pirmās dienas vakarā bija iespēja izsūdzēt grēkus kādam no trim priesteriem, kuri bija piekrituši apmeklēt nometni. Kad saule laidās uz rietēšanu, Dieva slavēšana ģitāras pavadījumā turpinājās pie ugunskura, jo vakarā tā bija vieta, kur sasildīties ne tikai fiziski, bet arī garīgi. Rīta agrumā drosmīgākie vīri devās veldzēties Mazās Juglas ūdeņos, un to varēja dzirdēt teltīs palikušie, jo rīta dzestrais ūdens izrādījās ļoti atspirdzinošs. Sestdienas rīts, lai arī miglains, izrādījās siltāks nekā iepriekšējas dienas vakars, un nometnes šefpavāra Alda visiem jau pazīstamā trauku šķindoņa aicināja uz brokastīm. Sestdienas pēcpusdienā sagaidījām īslaicīgu lietu, kas vakara Svētajai Misei lika noritēt lielajā teltī. Dievkalpojumu vadīja Rīgas Kristus Karaļa draudzes prāvests Marcins Vozņaks. Priesteris Marcins atrada laiku apmeklēt vīrus visas trīs dienas.

Varētu šķist, kas tad tāds sevišķs nometnē bija? Pirmkārt, jau vīru drosme atbraukt, lai satiktu tādus pašus uz Dievu paļāvīgus vīrus, kuru spēks ir ticībā. Otrkārt, mācīties un dalīties pieredzē par piedzīvoto un Dieva lomu katrā lietā un vietā. Treškārt, apjaust, ka vīros ir spēks, ja ticība un pazemība Dievam mūs nerimstoši pavada. Ceturtkārt, gūt pozitīvu lādiņu, pateicoties kopīgai lūgšanai un slavēšanai. Un visbeidzot, gūt patiesu prieku par izjusto ticības kopībā un Dieva mīlestībā!

Vīri, ja jūs vēlaties sajust Dieva spēku un varenumu sevī, brauciet katru gadu uz Suntažu kristīgu vīru nometni!

Armans Vēveris