MOSJI

Starptautiskā organizācija Svētā Jāzepa vīri (angliskais nosaukums „Men of St. Joseph International”, ar abreviatūru MOSJI) ir veltīta svētajam Jāzepam, Jēzus audžutēvam un visu kristiešu, sevišķi vīriešu, paraugam.

MOSJI kalpojums tapis, pateicoties vēlmei dalīties ar citiem katoļu vīriem augļos, kas piedzīvoti un saņemti Romas katoliskajā Baznīcā un Harizmātiskajā atjaunotnē. Tā ir atbilde uz Jēzus vārdiem, ko Viņš sacījis Mateja evaņģēlijā 10,8: „Bez maksas esat saņēmuši, bez maksas dodiet!”

Kaut arī MOSJI kalpojums radies un paplašinājies katoļu Harizmātiskās atjaunotnes ietvaros, tas tomēr aicina savās rindās ikvienu katoļu vīrieti. Atvērtība ikkatras harizmātiskās dāvanas izpausmēm ietver sevī arī cieņu pret MOSJI pasākumu apmeklētāju dažādo dzīves pieredzi.

Mēs vēlamies, lai visi vīrieši iesaistītos personiskās attiecībās ar Jēzu Kristu un dzīvotu Svētā Gara spēka piepildītu dzīvi. Mēs vēlamies, lai visi vīrieši būtu vienoti ar Dievu, kaut arī neuzstājam, ka visiem jākļūst vienādiem. „Bet tagad gan ir daudz locekļu, bet viena miesa.” (1 Kor 12,20)

MOSJI ir katoliska apvienība, kas iecerēta, lai apvienotu vīriešus, veidojot dzīvas attiecības, iedrošinot viņus pārveidoties kā indivīdiem, brāļiem, tēviem un draudzes locekļiem, dzīvojot saskaņā ar Dieva Vārdu.

“Sv. Jāzepa vīru” statūti
Arhibīskapa apstiprinājums

Vairāk par MOSJI var uzzināt oficiālajā mājaslapā www.mosji.org